İctimai nəzarət həm də özünütənqid və ictimai qınağın bir formasıdır…

İctimai nəzarət həm də özünütənqid və ictimai qınağın bir formasıdır... Sentyabrın 3-də İctimai Nəzarət Koalisiyasının Beyin mərkəzində birləşən bir qrup intellektual qızğın ictimai müzakirələrdən sonra qərara aldı ki, “Azərbaycan” nəşriyyatının 8-ci mərtəbəsində - İctimai Nəzarət Koalisiyasının mərkəzi ofisində İNK rəhbəri Rasim Məmmədov cənablarının kabineti çox təmtəraqlı və böyük olduğundan ictimai qınağa çəkilsin. Rəhbərin kabineti boşaldılaraq koalisiyamızın yenicə yaradılmış - İNK...
- Advertisement -