Ramiz Quliyev Azərbaycan musiqiçisi, görkəmli tarzən, Azərbaycan SSR xalq artisti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı laureatı INK-nin 5 illik Fəaliyyəti haqqında çıxışı.

Paylaş